ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.เชียงราย 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปกข้อมูลสนเทศ ๒๕๕๗

 
 

สรุปการประชุม57 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2557
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 3843
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 251
สูงสุดต่อวัน: 26225
เมื่อวาน: 6114
เดือนนี้: 125210
ทั้งหมด: 5957953

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

แนะนำกลุ่ม ปส.ชร. 

 
  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเต็ม :
กลุ่มโรงเรียน ระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
ชื่อย่อ 
ปส.ชร.
ศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่ :
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา  หมู่ 11  ำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย 577210    
โทรศั พท์/โทรสาร :
โทรศัพท์  053-662651          โทรสาร :    053-768431, 053-662114
E-mail :  
เว็บไซต์ :
ปรัชญาของกลุ่ม ปส.ชร. :
สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี,  ความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุข
คำขวัญของกลุ่ม ปส.ชร. :
สร้างสามัคคี มีศาสนทายาทเด่น เป็นสง่าแก่คณะสงฆ์เชียงราย 
ตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม ปส.ชร. :
รูปเสมาธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยข้อความว่า
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย   
 
 
 
 
 

เมนูย่อยของหน้านี้ 

 
 
 
 
 
 

ทุนการพระราชทานฯ 

 
 

บาลีไฮเทค 

บาลีเชียงราย 
 

เว็บกลุ่มเชียงราย 

ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดไชยสถานวิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดใหม่ใต้วิทยา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อฯ
วัดหมื่นพุทธวิทยา
วัดดงชัยพิทยา

 
 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์
 
 

 

กองงานเลขานุการ ปส.ชร. ผู้ดูแลระบบ , 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๖๕๑ 
e-mail:    chiangraiparyat@gmail.com