ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.เชียงราย 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปกข้อมูลสนเทศ ๒๕๕๗

 
 

สรุปการประชุม57 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2557
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 3838
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 251
สูงสุดต่อวัน: 26225
เมื่อวาน: 6114
เดือนนี้: 125205
ทั้งหมด: 5957948

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

ทรงพระเจริญ 
เชิญรับข่าวสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้ที่

https://www.facebook.com/chiangraipariyat


 
 
 

ข่าวใหม่ ๆ จากกลุ่ม ปส.เชียงราย 

กิจกรรมดี ๆ ปี ๒๕๕๘

  
วันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีมอบส้วมอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมอนามัย ณ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา วัดท่าน้ำ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มูลนิธิฮาร์บันกอร์ซิง สัจจเทพ ร่วมกับกรมอนามัยทำพิธีมอบส้วมอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ในจังหวัดเชียงราย ๓ โรง ประกอบด้วยโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา โรงเรียนพระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา เวียงป่าเป้า และโรงเรียนเวียงแก่นวิทยา จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ร่วมในการรับมอบ งานนี้นิมนต์ผู้บริหารทุกโรงไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
วันที่ ๒๖-๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๘ กรมอนามัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระอาจารย์ที่จำวัดของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพื้นที่เป้าหมายโครงการตามพระราชดำริ ฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมรัตนชัยคุณานุสรณ์ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อำเภอเวียงชัย โปรดมาถึงก่อนเวลานะครับ


 

 


 
 
 

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม 

โครงการอบรมนิเทศภายใน
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ คงการ์เด้นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของชมรมครูวิทย์ ปส.ชร. เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
 

        

 

 
 
 

ทุนการพระราชทานฯ 

 
 

บาลีไฮเทค 

บาลีเชียงราย 
 

เว็บกลุ่มเชียงราย 

ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดไชยสถานวิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดใหม่ใต้วิทยา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อฯ
วัดหมื่นพุทธวิทยา
วัดดงชัยพิทยา

 
 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์
 
 

 

กองงานเลขานุการ ปส.ชร. ผู้ดูแลระบบ , 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๖๕๑ 
e-mail:    chiangraiparyat@gmail.com