ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.ชร. 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.ชร. ปี ๒๕๕๖
 
 

สรุปการประชุม55 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2555
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 253
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 24
สูงสุดต่อวัน: 3992
เมื่อวาน: 1048
เดือนนี้: 20094
ทั้งหมด: 2136906

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

33  
 
 

ข่าวใหม่ ๆ จากกลุ่ม ปส.เชียงราย 


กิจกรรมปี๒๕๕๗

 
  โครงการพัฒนากระบวนทัศน์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (การสัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่) ดูรายละเอียด

---กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ Online และวิธีการถ่ายทอดสด ณสามเณรชาแนล โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ.เวียงป่าเป้า  รายละเอียด

---กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ พระกัสสปะพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศภูฏาน ประดิษฐาน ณ สวนไม้งานริมน้ำกก ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖-๕  มกราคม ๒๕๕๗  อ่านคำสั่งก่อน  เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่   https://www.facebook.com/chiangraipariyat

วันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ปส.เชียงรายขอต้อนรับการมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาของเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา อำเภอแม่จัน จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับ ฯพณฯ H.E.Mr. Chimeddorj Battumur (นายชิมิดอร์จ บัตทูเมือร์) เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการศึกษา ในวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๐๐  น.  โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะ  ทางกลุ่ม ปส.เชียงราย จะเข้าไปช่วยประสานงานซักซ้อมการนำเสนอผลงานต่อผู้มาเยี่ยม และขออาราธนาผู้บริหารในกลุ่ม ปส.เชียงรายร่วมการต้อนรับด้วย

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมิติสุขภาพ ๔ ด้านโครงการ (นำร่อง)สร้างเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ไร่เชิญตะวัน   

       การอบรมจะมี ๒ ลักษณะคือ ในส่วนของโรงเรียนนำร่องจะให้ครูและนักเรียนครบตามจำนวนที่ทาง สสนท.ระบุ คือ ๑๐ รูป/โรง  ส่วนที่เหลือ ให้เป็นครูและนักเรียน  ๓ รูป/โรง ใน ๒ กิจกรรมการอบรม คือ

๑.    การอบรมการออกกำลังการและการทำสมาธิ (โยคะ) ในวันที่ ๑๖-๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๒ วัน

๒.  การอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ ในวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๖

ทั้ง ๒ กิจกรรมจัดที่ไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ขอให้ผู้บริหารทุกโรงโปรดเอาใจใส่และกำชับครูและนักเรียนให้นำเอามาใช้ในโรงเรียนของตน

วันที่ ๑๑-๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๖