ยินดีต้อนรับสู่..สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 

 
 

สารสนเทศข้อมูลกลุ่มปส.เชียงราย 

ข้อมูลสนเทศกลุ่ม ปส.เชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปกข้อมูลสนเทศ ๒๕๕๗

 
 

สรุปการประชุม57 

สมัยวิสามัญครั้งที่1/2557
 
 
 

กองทุนออมทรัพย์ปส.ชร. 

ใบกู้

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 12
สมาชิกรอยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์

วันนี้: 2413
ขณะนี้: 3
ออนไลน์สูงสุด: 24
สูงสุดต่อวัน: 3992
เมื่อวาน: 2291
เดือนนี้: 40608
ทั้งหมด: 2225253

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

ค่าวสรุปการศึกษาดูงาน 

การศึกษาปี52
การศึกษาปี53
การศึกษาปี54
(ลาวใต้)
การศึกษาปี55
(เสียมเรียบ)
การศึกษาปี56
 
 
 

33  
 
 

ข่าวใหม่ ๆ จากกลุ่ม ปส.เชียงราย 

กิจกรรมดี ๆ ปี ๒๕๕๗

  


การอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖  กันยายน ๒๕๕๗  ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นิมนต์ผู้บริหาร (ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ) เข้ารับการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร "การนิเทศภายในสถานศึกษา" โดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาร่วมกับไปโอเทค ระว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗  ณ คงการเด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นิมนต์ผู้บริหารและครูรับผิดชอบงานนิเทศเข้าร่วมอบรม

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษา/การงานอาชีพฯ/ศิลปะ ดังนี้
     
๑. อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ/สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
     
๒. อบรมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/ศิลปะ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชียลำปาง ถ.บุญวาทย์ ต. สวนดอก อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง
     ดังนั้น จึงแจ้งให้โรงเรียนได้โปรดส่งครู บุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน และขอให้แจ้งแบบตอบรับทั้งสองโครงการด่วนมาที่ Facebook  
สำนักงานกลุ่ม ปส. ๖ หรือแจ้งรายชื่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐๘๑-๘๘๕๘๐๖๘๐๘๒-๑๘๗๓๗๒๙ ,๐๘๔-๖๕๔๙๙๘๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โหลดใบตอบเอกสารได้ที่นี่

 
 
 

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่ม 


โครงการอบรมนิเทศภายใน
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ คงการ์เด้นวิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของชมรมครูวิทย์ ปส.ชร. เมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา
 

        

 

 
 
 

ทุนการพระราชทานฯ 

 
 

บาลีไฮเทค 

บาลีเชียงราย 
 

เว็บกลุ่มเชียงราย 

ชยาภิวัฒน์วิทยา
พุทธิวงศ์วิทยา
โสภณจริยธรรมวิทยา
วัดเจดีย์หลวงวิทยา
วัดอำมาตย์วิทยา
วัดครึ่งใต้วิทยา
วัดวิเชตร์มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดไชยสถานวิทยา
วัดป่าตาลใต้
วัดใหม่ใต้วิทยา
วัดแม่คำวิทยา
บุญเรืองวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
วัดแก่นเหนือวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อฯ
วัดหมื่นพุทธวิทยา
วัดดงชัยพิทยา

 
 

เว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์ 

 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 3
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 12
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกล่าสุด: ส.ณ.จาตุรนต์
 
 

 

กองงานเลขานุการ ปส.ชร. ผู้ดูแลระบบ , 
ศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนเวียงชัยพิทยา หมู่ที่ ๑๑  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์-โทรสาร ๐๕๓-๖๖๒๖๕๑ 
e-mail:    chiangraiparyat@gmail.com